Edukacja domowa – zalety i wady nauki w domu

Coraz więcej rodziców decyduje się samodzielnie zadbać o naukę swoich dzieci. Alternatywą dla tradycyjnej szkoły jest tzw. edukacja domowa. W tym modelu dziecko nie chodzi do szkoły, a nauczanie odbywa się w domu. Z poniższego wpisu dowiesz się, jakie są zalety i wady edukacji domowej.

Nauczanie w domu – na czym polega?

Prawo oświatowe umożliwia rodzicom lub opiekunom ucznia wystąpienie z wnioskiem o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Nauczanie w domu wymaga zgody placówki. Rodzic składa też oświadczenie zapewniające o realizacji podstawy programowej obowiązkowej na danym etapie kształcenia dziecka. By rozpocząć nauczanie dziecka w domu, trzeba zobowiązać się, że uczeń przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych.

Po uzyskaniu zgody szkoły można wdrożyć edukację domową. Opiekunowie przejmują rolę prywatnych nauczycieli swojego dziecka. Rodzic może przekazywać wiedzę z zakresu podstawy programowej dowolnymi metodami. Ogranicza go jedynie własna pomysłowość.

Nauczanie dziecka w domu – obowiązki ucznia

Uczeń nie podlega rygorom związanym z codzienną nauką i przebywaniem w placówce edukacyjnej. Nie oznacza to jednak, że nauczanie dziecka w domu zwalnia je od wszelkich obowiązków. Rodzic powinien w taki sposób kierować procesem nauczania, by opanowało one materiał zawarty w podstawie programowej przewidzianej dla danej klasy.

Szkoła raz w roku weryfikuje postępy ucznia – służą temu egzaminy końcowe. Na ich podstawie dziecko otrzyma świadectwo z ocenami oraz promocję do kolejnej klasy. Egzaminy wymagają wprawdzie opanowania sporej części materiału, ale dzięki systematycznej pracy w domu dziecko nie powinno mieć problemów z uzyskaniem dobrej oceny.

Edukacja domowa plusy i minusy

Nie ma jeszcze rozwiązań idealnych. Dlatego również edukacja domowa ma swoje plusy i minusy. Do jej zalet należy:

  • tempo nauki dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka,
  • możliwość doboru materiału do zainteresowań ucznia,
  • dowolność rodzica, jeżeli chodzi o formę nauczania i stosowane metody czy pomoce naukowe,
  • brak szkolnych harmonogramów, długość lekcji w domu dopasowana do potrzeb dziecka.

Wady edukacji domowej to natomiast:

  • trudność w utrzymywaniu codziennych kontaktów z rówieśnikami, zabaw czy współpracy w grupie,
  • poziom wykształcenia rodzica może utrudniać nauczanie w domu np. opanowanie języka obcego,
  • jedno z rodziców całkowicie poświęca czas dziecku, nie może więc podjąć zatrudnienia, jest to cena niezależności.

Jak widać, edukacja domowa ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Zdaniem sporej grupy rodziców plusy tego rozwiązania są jednak bardziej przekonujące.

Jak pomniejszyć wady edukacji domowej?

Rodzice muszą wykazywać się sporymi zdolnościami organizacyjnymi, by zadbać o prawidłowy rozwój społeczny swoich pociech. Zapisują je na zajęcia sportowe oraz razem chodzą w miejsca, gdzie można spotkać inne dzieci – na plac zabaw, do teatru, kina czy na warsztaty plastyczne. Dzieci spontanicznie i bez większych trudności potrafią nawiązywać nowe znajomości. Przy okazji z ich gronem znajomych łączą je wspólne zainteresowania.

Kolejna wada edukacji domowej, czyli brak wszechstronnego wykształcenia rodzica prowadzącego nauczanie dziecka w domu nie stanowi przeszkody. Obecnie między innymi dzięki ofercie naszej firmy – Centrum Edukacyjnego Talentum – możliwa jest pomoc dla dzieci uczących się w domu. Pozwalają na to nowoczesne technologie.

Prywatne wsparcie nauczania w domu

Dzięki Talentum Twoja pociecha może skorzystać z zajęć wspierających. Są to specjalne spotkania online dla dzieci w edukacji domowej w formie grupowej bądź indywidualnej. Bloki tematyczne pomagają przygotować się do egzaminów zaliczeniowych, realizować karty pracy czy niezbędny zakres materiału. Oferujemy także kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Prywatne nauczanie w domu to spora korzyść. Dziecko szybko opanuje lub utrwali wiedzę sprawiającą mu dotąd największe trudności. Naszym celem jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów zdecydowały się na edukację domową. Zdalna forma nauczania stanowi ogromną pomoc w codziennych wyzwaniach związanych z nauką w domu.