Edukacja domowa online

Edukacja domowa na czym polega?

O edukacji domowej słyszymy dziś coraz więcej i częściej, a wszystko to za sprawą rodziców, którzy z powodzeniem podjęli próby nauczania swoich pociech i to oni przywołują najwięcej zalet takiego rozwiązania. Do tej formy nauczania z pewnością przyczyniła się także pandemia. Edukacja domowa jest alternatywą do nauczania tradycyjnego. Decydując się na edukację domową rodzic i dziecko przejmuje obowiązki szkoły i samodzielnie dba o realizacji treści programowych, a każdy z przedmiotów “zalicza” w swojej szkole tylko raz do roku na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Edukacja domowa jak zacząć?

Jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie edukacji domowej z pewnością będziesz potrzebować czasu na odejście od przyzwyczajeń systemowych. Z naszej perspektywy dobrą decyzją jest przeniesienie dziecka do tak zwanej szkoły “przyjaznej” edukacji domowej. Takie szkoły rozumieją założenie nauczania domowego oraz dają wsparcie edukacyjne, wskazując odpowiednią drogę uczniowi do zrealizowania postawionych założeń. Zazwyczaj uczniowie otrzymują zagadnienia i/lub karty pracy na podstawie których pracują samodzielnie nad danymi zagadnieniami.

 

Nauczanie domowe jak wygląda?

W nauczaniu domowym ważne jest określenie celu swojej edukacji oraz rozwój tych obszarów, którymi dziecko wykazuje szczególne zainteresowanie. Na przedmiotach wiodących warto koncentrować się w czasie całego roku szkolnego, pogłębiać wiedzę nie tylko podręcznikową, ale brać udział w warsztatach, spotkaniach, klubach dyskusyjnych. Dzięki temu, że uczeń nie jest ograniczony godzinami szkolnymi, zyskuje czas na czytanie, śledzenie ciekawych i rozwijających kanałów na youtubie, rozwijanie pasji i spotkania z przyjaciółmi. W czasie edukacji domowej można wspierać się dodatkowymi lekcjami przedmiotowymi oraz z języków obcych.

 

Edukacja domowa online

Od 2020 roku w Talentum prowadzimy z powodzeniem zajęcia wspierające dla dzieci z edukacji domowej online.

Przede wszystkim stawiamy na jakość nauczania. Zajęcia prowadzą specjaliści, pasjonaci, egzaminatorzy ED, nauczyciele z pasją, którzy potrafią skutecznie zachęcić do swojego przedmiotu. Wymagają, ale są wymagającymi przewodnikami po świecie wiedzy. Od uczniów wymagana jest samodyscyplina i ciekawość naukowa oraz otwartość na nowe wyzwania. W celu zminimalizowania bariery w grupie, wszyscy proszeni są o włączenie kamerek.

Naszą misją jest wspieranie rodziców, którzy zdecydowali się na nauczanie domowe swoich dzieci. Chcemy towarzyszyć w edukacyjnej podróży: motywować i służyć dydaktycznym oraz merytorycznym doświadczeniem. Stawiamy na partnerstwo, nie stawiamy ocen, nie robimy sprawdzianów, wspólnie z uczniami wyznaczamy ścieżkę i cel naszych spotkań. Kluczem do sukcesu jest u nas pasja nauczyciela i motywująca atmosfera na, ale również po zajęciach.

Spotkania prowadzimy w oparciu o indywidualne potrzeby ucznia, jego zainteresowania, preferencje form oraz tempa pracy. Wszystkie spotkania dla uczniów edukacji domowej odbywają się online. Nasi uczniowie często łączą się na wspólne nauczanie domowe online z najdalszych zakątków świata. Taka forma edukacji daje szerokie możliwości, które każdy może realizować na swój własny sposób. 

 

Dzieciom i młodzieży z edukacji domowej proponujemy wsparcie online:

 • Zajęcia przedmiotowe online dla uczniów klas 4-8 sp ukierunkowane pod zagadnienia i wymagania konkretnej szkoły przyjaznej edukacji domowej (Moracz, Benedykt, Montessori lub innej w zależności od liczby chętnych) prowadzone indywidualne lub grupowo odbywają się raz w tygodniu- 60 min z wybranego przedmiotu (język polski, matematyka, język angielski, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, wos). Przedmioty wiodące takie jak język polski, matematyka i język angielski trwają przez cały rok szkolny, natomiast pozostałe przedmioty uzupełniające realizujemy w 3-4 miesiące pracując blokami (np. wrzesień-listopad: geografia, chemia, informatyka grudzień- marzec: historia, fizyka, biologia marzec-kwiecień: wos). Organizujemy również kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasistów, dedykowane uczniom z edukacji domowej.


 • Zajęcia online dla uczniów LO ukierunkowane pod zagadnienia i wymagania konkretnej szkoły przyjaznej edukacji domowej (Moracz, Benedykt lub innej w zależności od liczby chętnych) prowadzone indywidualnie lub grupowo. Spotkania dla nauczania domowego online odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min. Rozszerzenia oraz język polski i matematykę prowadzimy przez cały rok szkolny, natomiast przedmioty podstawowe realizujemy w około 3 miesiące (w zależności od przedmiotu i pracy konkretnej grupy). 

 • Kursy językowe online takie jak: angielski, francuski, hiszpański,  rosyjski i niemiecki. Zajęcia językowe dla uczniów edukacji domowej odbywają się w godzinach przedpołudniowych.

 • Zajęcia wspierające z edukacji wczesnoszkolnej (dla nauczania domowego online), dla klas 1-3 odbywają się od 3 do 5 razy w tygodniu i są wsparciem pracy własnej. Uczniowie realizują w ich czasie zagadnienia matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne, ale także plastyczne, muzyczne czy informatyczne. Wszystko to połączone ze wspaniałą zabawą i przyjazną atmosferą

 • Terapia pedagogiczna, logopeda, psycholog, TUS, arteterapia
  Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza standardowymi zajęciami proponujemy również pełne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne. 


Podejmujemy współpracę z Państwa szkołami (jeśli szkoły dają taką możliwość) i zajęcia dla dzieci z orzeczeniami mogą być finansowane z subwencji oświatowej. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

Organizujemy również zajęcia rozwijające zainteresowania dla edukacji domowej online takie jak:

 • warsztaty kreatywnego pisania,

 • warsztaty efektywnej nauki 

 • warsztaty z programowania

 • warsztaty mitologiczne

 • warsztaty z edukacji przez sztukę

 • kącik francuski dla miłośników kultury francuskiej

 • warsztaty z etyki