Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna online!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1, 2 i 3 szkoły podstawowej na zajęcia wspierające z zakresu EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ!

 

Podczas spotkań online nasi najmłodsi kursanci będą mieli możliwość:

  • poznania metod szybkiego i efektywnego uczenia się

  • utrwalenia treści podstawy programowej w obrębie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej

  • nadrobienia zaistniałych zaległości szkolnych

  • rzetelnego przygotowania się do testu trzecioklasisty

  • uczestniczenia w kreatywnych zajęciach plastycznych rozwijających zdolności manualne

 

Oferujemy ciekawe, zindywidualizowane, oparte o najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne lekcje dla najmłodszych! A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze!

 

Maluchy, czekamy! 😊