Egzamin ośmioklasisty przygotowanie

Egzamin ósmoklasisty przygotowanie

Egzamin ósmoklasisty decyduje o tym, w jakiej szkole średniej absolwent tzw. podstawówki będzie kontynuował swoją edukację. Właśnie dlatego wyniki z tego egzaminu powinny być jak najlepsze. Naszym celem jest, aby przygotować ucznia do niego zarówno pod względem merytorycznym, jak i mentalnym, oferując mu kursy dla ósmoklasistów.

Kursy dla ósmoklasistów

Nie da się ukryć, że jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty przygotowanie ucznia jest kluczowe. Ten ważny test sprawdza wiedzę z okresu nauki w szkole podstawowej, a więc z okresu ośmiu lat. Powtórki materiału z klas I-VIII nie są tzw. bułką z masłem i warto dobrze je zaplanować. Kursy dla ósmoklasistów, które prowadzimy, to doskonały sposób na uporządkowanie zdobytej w tym czasie wiedzy oraz na jej rewizję. Dzięki uczestnictwu w kursie powtórzysz wszystkie najważniejsze informacje, a także sprawdzisz je w praktyce, wykonując zadania skonstruowane dokładnie tak jak pytania egzaminacyjne. W trakcie spotkań zajmujemy się też sposobami skutecznego zapamiętywania, a także nasi nauczyciele dzielą się swoimi przydatnymi technikami, które pomagają w pisaniu egzaminów. Nie straszne nam trudne zadania, gramatyka, czy zaległości w wiedzy.

Egzamin ósmoklasisty kurs i nauka

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty kurs z pewnością pomoże w zrealizowaniu marzenia o nauce w prestiżowym liceum. Korzystając z profesjonalnie prowadzonych zajęć oraz wsparcia doświadczonych nauczycieli, utrwalisz wiadomości zdobyte w szkole podstawowej, a w razie potrzeby – uzupełnisz braki w swojej wiedzy. Nierzadko przecież zdarza się, że w trakcie roku szkolnego program nie został w całości zrealizowany. Bywa i tak, że nieobecność na kilku lekcjach – na przykład z powodu choroby – odciska się piętnem na kompetencjach ucznia. Nasze kursy dla ósmoklasistów pozwalają nadrobić wszelkie zaległości.

Oferta kursów

W obecnej formule egzamin dla uczniów klas VIII obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz nowożytny język obcy. W Centrum Edukacyjnym Talentum oferujemy kursy ze wszystkich z tych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021. W 2022 roku uczniowie będą zobowiązani do wybrania przedmiotu dodatkowego (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia lub wos), dlatego od roku szkolnego 2021/2022 w naszej ofercie znają Państwo również kursy z przedmiotu dodatkowego. W przypadku przygotowywania się do tego szczególnego sprawdzianu, jakim jest egzamin ósmoklasisty nauka musi uwzględniać zarówno teorię, jak i praktykę.

Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i opiece doświadczonej kadry zapewniamy doskonałe wsparcie w opanowaniu niezbędnej wiedzy, jak również w sprawnym rozwiązywaniu egzaminacyjnych zadań zamkniętych, a także otwartych. W odpowiedzi na formułę sprawdzającego wiadomości oraz umiejętności opisane w podstawie programowej testu, jakim jest właśnie egzamin ósmoklasisty kurs opracowany przez nasz zespół uwzględnia wszystkie najistotniejsze zagadnienia wskazane przez MEN. Warto dodać, że w trakcie każdej lekcji poświęcamy 10 minut na powtórkę materiału z poprzednich zajęć – to tak zwana Magiczna 10, która cementuje wiedzę u ucznia i sprawia, że pamięta on lepiej przerabiane kwestie.

Kwestie organizacyjne

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty w ramach kursu obejmują 60 godzin zajęć (2 godziny tygodniowo). Spotykamy się w małych grupach, liczących nie więcej niż 6 osób. Nasi kursanci otrzymują od nas wszelkie materiały dydaktyczne. Płatności można dokonywać w systemie ratalnym. W sytuacji, gdy uczeń zdecyduje się na kompleksową edukację do tego wydarzenia, jakim jest egzamin ósmoklasisty nauka w ramach drugiego kursu będzie o 5% tańsza. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zwiększenia swojej szansy na naukę w wymarzonej szkole średniej!

Nasza oferta obejmuje:
  • 56 godzin kursu (2 godziny tygodniowo) z języka polskiego, języka angielskiego lub matematyki
  • zajęcia w małych grupach (od 4 do 6 osób),
  • nowoczesne metody nauczania,
  • krótkie sprawdziany pozwalające ocenić postępy w nauce
  • profesjonalną opiekę doświadczonych nauczycieli,
  • możliwość płatności w ratach,
  • herbata i woda w wolnym dostępie
  • wszystkie materiały w cenie,
  • 5% zniżki na drugi i kolejny kurs.

Organizujemy również warsztaty feryjne oraz ekspresowe powtórki przed samym egzaminem dla ósmoklasistów. Informacje na ten temat publikujemy na bieżąco w aktualnościach.

kursy dla ósmoklasistów, egzamin ósmoklasisty przygotowanie, nauka

Prowadzimy ten kurs już tylko