Egzamin ósmoklasisty w roku 2024: Wszystko, co musisz wiedzieć

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty stanowią nie lada wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. To ważne wydarzenie w życiu uczniów kończących szkołę podstawową, mające kluczowe znaczenie dla dalszej rekrutacji do szkół średnich. W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości, postanowiliśmy przygotować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty w roku 2024.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty stanowią nie lada wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. To ważne wydarzenie w życiu uczniów kończących szkołę podstawową, mające kluczowe znaczenie dla dalszej rekrutacji do szkół średnich. W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości, postanowiliśmy przygotować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty w roku 2024.

Kto przystępuje do egzaminu?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Jaka jest struktura egzaminu ósmoklasisty od 2024 roku?

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie składał się z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego lub innego języka wybieranego przez ucznia w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych). Test będzie zawierał dwa typy zadań dla każdego przedmiotu: zamknięte, w których uczniowie wybierają poprawną odpowiedź spośród kilku dostępnych opcji, oraz otwarte, które wymagają od ucznia formułowania własnych odpowiedzi.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty nie przewiduje progu zdawalności co oznacza, że nie ma możliwości jego niezaliczenia.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2024 roku?

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w dniach:

14 maja 2024 roku – egzamin z języka polskiego

15 maja 2024 roku – egzamin z matematyki

16 maja 2024 roku – egzamin z języka obcego

Jak długo trwa egzamin ósmoklasisty?

Czas przeznaczony na egzamin wynosi odpowiednio:

120 minut – egzamin z języka polskiego

100 minut – egzamin z matematyki

90 minut – egzamin z języka obcego

egzamin ósmoklasisty 2024

Jakie są wymagania na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku?

Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej dla odpowiednich przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Każdy przedmiot ma swoje konkretne wymagania, które są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jaki wpływ ma punktacja na rekrutację do szkół średnich?

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na rekrutację do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu, wynosi 100. Punktacja obejmuje trzy przedmioty egzaminacyjne. Warto solidnie przygotować się do egzaminu, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, ponieważ stanowi on

kluczowy element rekrutacji. W tym procesie pomocne są kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty. Nasze kursy przygotowawcze organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Zajęcia w Talentum dają uczniom nie tylko wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania egzaminu, ale także pewność siebie i komfort psychiczny, co może znacząco wpłynąć na ich wyniki. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z takiego wsparcia, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i zwiększyć swoje szanse w rekrutacji.

wymagania egzamin ósmoklasisty 2024

Kto będzie sprawdzać egzaminy?

Prace uczniów są sprawdzane przez egzaminatorów, których wybór leży w gestii okręgowych komisji egzaminacyjnych. Kursy przygotowawcze w Talentum są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli-egzaminatorów, którzy doskonale znają wymagania egzaminu oraz kryteria oceny odpowiedzi. Dzięki temu nasi uczniowie mają pewność, że uczą się od specjalistów, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także pomagają zrozumieć, jakie elementy są istotne przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych oraz jakie aspekty będą brane pod uwagę przy ocenie odpowiedzi.

Kiedy ogłoszone zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 roku?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku. Tego samego dnia absolwenci otrzymają również swoje zaświadczenia, na których znajdą wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Podsumowanie

Dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty nie tylko zwiększa szanse na przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej, ale również daje uczniom pewność siebie i komfort psychiczny w trakcie egzaminu. W tym celu warto skorzystać z naszych kursów przygotowawczych i wsparcia nauczycieli, które pomogą uczniom osiągnąć sukces.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *