Język polski dla obcokrajowców online

Język polski dla obcokrajowców – jaki jest cel nauki?

Nie ulega wątpliwości, że język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Znajomość języka polskiego pozwala jednak nie tylko porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego, ale także podnosi nasze kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie ułatwia znalezienie satysfakcjonującej nas pracy. Umiejętność posługiwania się językiem obcym to także swobodne podróżowanie i nawiązywanie przyjaźni, to otwartość na kulturę, a więc na drugiego człowieka. Zalet płynących z porozumiewania się w języku obcym jest bardzo dużo.

Motywacja może być więc różna, lecz cel taki sam. Dla osób, które chcą swobodnie posługiwać się językiem polskim w sytuacjach życia codziennego, dla tych, którzy chcą zdać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, dla każdego, komu potrzebna jest znajomość języka polskiego w pracy czy na studiach, a także dla wszystkich, którym po prostu podoba się język polski oferujemy kurs języka polskiego online dla obcokrajowców.

Współczesny świat cechuje ogólnie pojęty brak czasu. Człowiek ma coraz więcej obowiązków, ale też pasji, które chce rozwijać, a coraz mniej czasu. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, stworzyliśmy kurs języka polskiego dla obcokrajowców online. Nauka zdalna ma wiele zalet. Nie tracimy bowiem czasu na dojazdy, stanie w korkach, w warunkach komfortowych, tj. w zaciszu domowym zgłębiamy tajniki języka polskiego.

Język polski dla obcokrajowców – jak wyglądają zajęcia?

Niestety nauka języka to nie takie łatwe zadanie. Należy bowiem zapamiętać słownictwo, idiomy, zasady gramatyczne… Nauka języka polskiego jako obcego nie musi być jednak nudnym i mozolnym procesem.  Oferujemy zajęcia ukierunkowane na wszechstronny rozwój językowy, szczególny nacisk kładziemy jednak na kształtowanie umiejętności swobodnej komunikacji. Gwarantujemy przy tym doskonałą zabawę podczas przyswajania niełatwej sztuki posługiwania się językiem polskim.

Zajęcia charakteryzują się dynamizmem i efektywnością, a także indywidualnym podejściem do potrzeb ucznia.

Kursanci poznają język w jego naturalnym kontekście (poprzez fragmenty audycji radiowych, prasę, zasoby internetowe). W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce, m.in. nowe technologie, materiały interaktywne, gry językowe, quizy, współczesne podręczniki, karty obrazkowe, pliki dźwiękowe oraz video, a także autorskie materiały dydaktyczne.

Długość i częstotliwość zajęć jest dostosowana do oczekiwań kursanta, rekomendujemy spotkania 2 razy w tygodniu po 60 min.

Cena za 60 min zajęć:

  • Indywidualnie: 95 zł

  • 2 osoby: 65 zł/os

  • 3 osoby: 50 zł/os

  • 4-6 osób: 40 zł/os