Kurs maturalny z geografii online

geografia matura online, kurs maturalny geografia online

Prowadzimy kursy z geografii online :

  • ROCZNE (rozpoczynające się wrześniu) i obejmujące 28 spotkań po 135 minut (1 raz w tygodniu 3h lekcyjne)
  • DWULETNIE dla zakresu rozszerzonego (rozpoczynające się we wrześniu i kontynuowane w kolejnym roku). 35 spotkań w pierwszym roku oraz 30 w kolejnym po 90 minut.
  • SEMESTRALNE, ekspresowe (rozpoczynające się w styczniu) i obejmujące 15 spotkań po 135 minut. Skupiają się one na szybkiej powtórce i pracy głównie z arkuszami maturalnymi.

Geografia matura online

Drogi Maturzysto!

Podobno, cytując Terry’ego Pratchetta: Każde miejsce leży tam, gdzie jest, od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia…

Co sprawdza matura z geografii?

Matura z geografii ma sprawdzić Twoje umiejętności logicznej argumentacji, poprawnego wnioskowania i dostrzegania analogii, które zachodzą we wzajemnych relacjach człowiek–gospodarka; gospodarka – przyroda; człowiek – przyroda.

Podczas naszych kursów online z geografii przede wszystkim powtórzysz materiał obowiązujący w szkole średniej.

Matura z geografii będzie obejmowała około 50 pytań. Przygotowanie do nich może być dużym wyzwaniem z uwagi na szeroki zakres materiału, który trzeba powtórzyć. Poza regularnym utrwalaniem wiadomości będziesz także, pod czujnym okiem egzaminatora rozwiązywać zadania maturalne. Otrzymasz pomocne wskazówki i przeanalizujesz poprawne odpowiedzi do zadań testowych.

W trakcie naszych kursów online przygotowujących do matury rozszerzonej z geografii będziesz mógł rozwiązywać arkusze egzaminacyjne i na bieżąco analizować odpowiedzi. Egzaminator będzie Twoim przewodnikiem po wszystkich ważnych zagadnieniach. To co istotne – na maturze z geografii zwraca uwagę duża liczba pytań łączących kilka rożnych zakresów tematycznych, co wymaga od zdającego nie tylko posiadania określonej wiedzy, ale też biegłego posługiwania się faktami. Dlatego podczas kursów online nasz egzaminator wskaże Ci wszystkie umiejętności, które musisz wykorzystać podczas matury.

Pamiętaj, że tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z geografii – przy regularnym uczeniu się i wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą w celu wyciągania prawidłowych wniosków i stawiania trafnych tez.