Kurs maturalny z geografii online

geografia matura online, kurs maturalny geografia online

Prowadzimy kursy z geografii online:

● ROCZNE (rozpoczynające się wrześniu) i obejmujące 28 spotkań po 135 minut plus przerwa (1 raz w tygodniu 3h lekcyjne plus przerwa)

● SEMESTRALNE, ekspresowe (rozpoczynające się w styczniu) i obejmujące 15 spotkań po 135 minut. Skupiają się one na szybkiej powtórce i pracy głównie z arkuszami maturalnymi.

Prowadzimy również zajęcia grupowe lub indywidualne dla młodszych klas, dzięki którym w wolnym tempie będziesz mógł przygotować się do matury z geografii

Geografia matura online

Drogi Maturzysto!

Podobno, cytując Terry’ego Pratchetta: Każde miejsce leży tam, gdzie jest, od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia…

Co sprawdza matura z geografii?

Matura z geografii ma sprawdzić Twoje umiejętności logicznej argumentacji, poprawnego wnioskowania i dostrzegania analogii, które zachodzą we wzajemnych relacjach człowiek–gospodarka; gospodarka – przyroda; człowiek – przyroda.

Podczas naszych kursów online z geografii przede wszystkim powtórzysz materiał obowiązujący w szkole średniej.

Przygotowanie do matury z geografii może być dużym wyzwaniem z uwagi na szeroki zakres materiału, który trzeba powtórzyć. Poza regularnym utrwalaniem wiadomości będziesz także, pod czujnym okiem egzaminatora rozwiązywać zadania maturalne. Otrzymasz pomocne wskazówki i przeanalizujesz poprawne odpowiedzi do zadań testowych.

W trakcie naszych kursów maturalnych z geografii online przygotowujących do matury rozszerzonej z będziesz mógł rozwiązywać arkusze egzaminacyjne i na bieżąco analizować odpowiedzi. Egzaminator będzie Twoim przewodnikiem po wszystkich ważnych zagadnieniach. To co istotne – na maturze z geografii zwraca uwagę duża liczba pytań łączących kilka różnych zakresów tematycznych, co wymaga od zdającego nie tylko posiadania określonej wiedzy, ale też biegłego posługiwania się faktami. Dlatego podczas kursów maturalnych z geografii online nasz egzaminator wskaże Ci wszystkie umiejętności, które musisz wykorzystać podczas matury.

Pamiętaj, że tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z geografii – przy regularnym uczeniu się i wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą w celu wyciągania prawidłowych wniosków i stawiania trafnych tez.

Przygotowanie do matury z geografii

Matura z geografii jest najpopularniejszym wyborem wśród licealistów. Częstą spotykamy się z uzasadnieniem tego wyboru, jako przedmiotu na maturze “łatwego do zdania”. Tego typu opinie są całkowicie subiektywne, a każde rozszerzenie maturalne wiąże się z szeroką podstawą programową, którą uczniowie muszą opanować.

Podczas matury z geografii egzaminatorzy oczekują, że uczniowie będą potrafili analizować i interpretować różnorodne dane, mapy, wykresy, diagramy i tabele. Egzamin może wymagać także wiedzy teoretycznej, zapamiętywania faktów, a także umiejętności argumentacji i odpowiedzi na pytania typu “dłuższa forma” (np. opis zjawiska, analiza problemu). Aby uniknąć stresu oraz mieć gwarancję dobrego przygotowania do egzaminu warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego kursu maturalnego z geografii online.

Kluczem do sukcesu w czasie przygotowania do matury z geografii okazuje się właściwy prowadzący oraz kameralne grupy. Nauczyciel- egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej, daje Ci pewność, że Twoje odpowiedzi będą oceniane dokładnie tak jak na właściwym egzaminie. W czasie spotkań na żywo będziesz analizował swoje wypowiedzi pod kątem zgodności z kluczem oraz nabierał wprawy w samodzielnym planowaniu pracy na kolejny tydzień.

kurs maturalny geografia

Kameralność grup umożliwi Ci czynny udział w kursie, który nie będzie tylko wykładem, ale rzeczywistym “szlifowaniem” Twoich umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia wymarzonego wyniku na egzaminie.

Warto zauważyć, że trudność matury z geografii może różnić się w zależności od konkretnej edycji egzaminu i zestawu pytań. Dobrze zaplanowane przygotowanie, rozsądne zarządzanie czasem podczas egzaminu i zaangażowanie w naukę mogą pomóc Ci osiągnąć pozytywny wynik na maturze z geografii.

Kursy maturalne z geografii online są prowadzone od początku działalności placówki Talentum. Uczniowie osiągają sukcesy, którymi są miejsca na wymarzonych kierunkach studiów takie jak: Geologia, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Ochrona Środowiska, Nauki o Ziemi, Turystyka i Rekreacja oraz wiele innych.

kurs maturalny geografia online

Kurs maturalny geografia

Kurs maturalny z geografii online w Talentum to 28 spotkań na żywo, raz w tygodniu po 135 min, w kameralnej grupie do 7 osób. Poprzez komunikator meet lub clickmeeting uczestniczysz w zajęciach o ustalonej godzinie, w konkretnym dniu. Warto podkreślić, że w czasie trwania kursu masz możliwość zadawania pytań prowadzącemu nie tylko w czasie zajęć, ale również pomiędzy nimi. Stając się uczniem Talentum otrzymujesz dostęp do naszego e-dziennika, który zapewni Ci stałą komunikację, dostęp do wszystkich materiałów, podgląd na tematy i obecności, a także płatności i oceny (procentowe, zgodnie z kluczem CKE). Twoje arkusze oraz praca własna zostanie sprawdzona i omówiona przez prowadzącego. Kameralne grupy dają nam możliwość koncentracji na każdym uczniu oraz indywidualizację pracy własnej. Nie jest to możliwe na kursach maturalnych z geografii w których uczestniczy kilkanaście, a często kilkadziesiąt osób. Kontakt na żywo z prowadzącym jest również aspektem niezastąpionym. Łatwo przyswoić teorię z ogólnodostępnych materiałów online, jednak to praktyka i umiejętności, które sprawdzane są na egzaminie maturalnym są najważniejsze, a do ich wypracowania konieczna jest pomoc doświadczonego nauczyciela, współpracującego z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Nasi prowadzący to osoby zaangażowane, które co roku odbywają szereg szkoleń, aby być na bieżąco z wymaganiami oraz zmianami, które w polskim systemie edukacji są wprowadzane bardzo często. Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dzięki czemu nasze zajęcia są urozmaicone i utrzymują Twoją koncentrację przez cały czas ich trwania.

Z naszą pomocą osiągniesz sukces. Nie zapominaj jednak o Twoim zaangażowaniu i motywacji, które są jego podstawą🙂