Kurs maturalny z historii online

przygotowanie do matury historia, kursy maturalne historia

Historia matura online

Drogi Maturzysto!

Cytując klasyka: Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. I trudno nie zgodzić się z tymi słowami, bowiem historia jest trudną i niezwykle obszerną dziedziną wiedzy. Nauka jej wymaga czasu, pracowitości oraz planu. Uczeń, by dobrze napisać maturę z historii, powinien nie tylko znać fakty, wydarzenia, daty i związki pomiędzy nimi, ale także powinien zapoznać się z materiałem źródłowym. Na maturze często są pytania wymagające znajomości mapy, wizerunków najważniejszych postaci historycznych, interpretacji tekstów historycznych oraz orientowania się w wykresach, tabelach czy drzewach genealogicznych. Zatem zakres sprawdzanych umiejętności jest bardzo szeroki. Podczas naszych kursów online powtórzysz cały materiał, a wiedzę teoretyczną wykorzystasz w praktyce, rozwiązując poszczególne zadania.

Dla przypomnienia – egzamin dojrzałości z historii zdawać można wyłącznie na poziomie rozszerzonym (jako przedmiot dodatkowy). Ma on formę pisemną, trwa 180 minut oraz zawiera ok. 30 zadań, na które składają się polecenia w formie zamkniętej i otwartej. Najważniejsze zadanie polega na zbudowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej na jeden z pięciu przygotowanych tematów. Zadanie to najpełniej sprawdza złożone umiejętności historyczne. Odzwierciedla proces rozumowania, który zależy nie tylko od zasobu wiedzy, ale również od takich umiejętności historycznych, jak: analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie. Podczas naszego kursu online przygotujesz się do matury z historii na poziomie rozszerzonym, a także powtórzysz cały materiał i nauczysz się pisać dłuższą wypowiedź, która jest niewątpliwie zadaniem najbardziej wymagającym.

Ponadto:

sprawdzisz także swoje umiejętności z zakresu:

  • chronologii historycznej,
  • analizy i interpretacji historycznej,
  • tworzenia narracji historycznej.

Prowadzimy kursy z historii online :

  • ROCZNE (rozpoczynające się wrześniu) i obejmujące 28 spotkań po 135 minut (1 raz w tygodniu 3h lekcyjne)
  • DWULETNIE dla zakresu rozszerzonego (rozpoczynające się we wrześniu i kontynuowane w kolejnym roku). 35 spotkań w pierwszym roku oraz 30 w kolejnym po 90 minut.
  • SEMESTRALNE, ekspresowe (rozpoczynające się w styczniu) i obejmujące 15 spotkań po 135 minut. Skupiają się one na szybkiej powtórce i pracy głównie z arkuszami maturalnymi.

 

Kurs prowadzi EGZAMINATOR MATURALNY, a zajęcia odbywają się w kameralnej grupie (4-6 osób)