Kurs z języka angielskiego przygotowujący do FC

Kurs z języka angielskiego przygotowujący do FC

Egzaminy Cambridge English Qualifications uznawane są przez ponad 25 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Jeśli zamierzasz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym do studiów w języku angielskim, certyfikat może okazać Ci się niezbędny.

 

Certyfikat Cambridge B2 First ułatwia podjęcie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim, daje możliwość wzięcia udziału w programach wymiany międzyuczelnianej, a także pozwala zaliczyć bez egzaminu zajęcia językowe na studiach w Polsce. W połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym zaś B2 First daje uprawnienia do nauki języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkół podstawowych, stanowi zatem niezwykle przydatne uzupełnienie kwalifikacji w wielu zawodach związanych z edukacją. 

 
W zależności od poziomu kursanta przygotowujemy uczniów do egzaminu FC w rok lub dwa lata. Decyzję o podejściu do egzaminu próbnego pozostawiamy Państwu po omówieniu wyników egzaminu próbnego.

Kurs
W ramach kursu zapewniamy
  • Pełną opiekę prowadzącego oraz możliwość konsultacji.

  • Kameralne grupy

  • Dostęp do e dziennika oraz wszystkich niezbędnych do prowadzenia zajęć narzędzi

  • Diagnozę wraz z oceną opisową po pierwszym semestrze oraz na koniec roku szkolnego. 

  • Urozmaicone w pełni efektywne zajęcia, angażujące do pracy każdego ucznia.

  • Próbny egzamin FC

  • Możliwość kontynuacji nauki na kursie C1 Advanced

  • Przyjazną atmosferę 

1 x tydzień

Cena  : 2450 zł

Rata miesięczna : 245 zł