Kurs maturalny z Języka Polskiego

Kurs maturalny z języka polskiego

Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką uczenia się. Zgodnie z tą rzymską maksymą chciałoby się dopowiedzieć…i sukcesu.

Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych ma sens, jeżeli wiemy, czego się od nas wymaga, innymi słowy – jak zdobyć punkty za poszczególne zadania na egzaminie.

Kursy z języka polskiego to sposób na świetne przygotowanie do egzaminu.

Proponujemy kursy maturalne:

 • roczne:
  • dla zakresu podstawowego (25 spotkań po 90 minut)
  • rozszerzonego (28 spotkań po 135 minut)
 • dwuletnie:
  • dla zakresu rozszerzonego (łącznie 60 spotkań po 90 minut)

Jesteśmy w stanie poprowadzić również kurs dla uczniów młodszych klas, jeśli uzbiera się odpowiednia grupa.

Język polski – co nas wyróżnia?

 • Spotkania z egzaminatorem – Twoim przewodnikiem po egzaminie, który pomaga zrozumieć, co trzeba umieć i dlaczego – analizowanie i ocena materiału oraz wyciąganie wniosków.
 • Przygotowanie do rozumienia problemu zawartego w poleceniu poprzez sformułowanie, odkrywanie, wybieranie tezy lub hipotezy.
 • Tworzenie koncepcji wypowiedzi argumentacyjnej – dobór i formułowanie argumentów oraz przykładów.
 • Kształcenie umiejętności analizowania, interpretowania i porównywania tekstów kultury za pomocą różnych metod badawczych.
 • Czym są konteksty interpretacyjne z różnych dziedzin: literatury, filmu, ikonografii, muzyki, filozofii oraz biografii twórców i dlaczego pełnią bardzo ważną rolę podczas pisania dłuższej wypowiedzi pisemnej.
 • Konsultacje z nauczycielem także po lekcjach.
 • Zadania sprawdzające umiejętność czytania utworów literackich i ich zrozumienie na poziomie niedosłownym.
 • Pisanie wcale nie takie trudne – „spinacze tekstu”, budowa klamrowa, dobry wstęp to połowa sukcesu😊
 • Praktyczne zastosowanie zasad ortografii i interpunkcji.
 • Przygotowanie do egzaminu pod okiem egzaminatora – wymogi, na podstawie których Komisja Egzaminacyjna układa pytania.
 • Haczyki ukryte w zadaniach – nie daj się na nie złapać!
 • Wszystkie typy zadań egzaminacyjnych – omówienie zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Materiały dydaktyczne: rysnotki, mapy myśli, prezentacje interaktywne.
 • Symulacja egzaminu ustnego – czego należy się spodziewać podczas rozmowy z Komisją Egzaminacyjną.

W ofercie także skuteczne techniki zapamiętywania!

Zapisy na kurs odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

egzamin ósmoklasisty kurs online

Prowadzimy ten kurs już tylko