Kursy maturalne wos

kurs maturalny online, kursy maturalne online

Kurs maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie skierowane są do przyszłych studentów kierunków humanistycznych takich jak: prawo, polityka społeczna, filozofia, kulturoznawstwo, agroturystyka, pedagogika czy politologia. W czasie trwania kursu powtórzymy teorię, przedyskutujemy bieżące problemy polityczne oraz skupimy się na analizie i rozwiązywaniu zadań maturalnych. Wspólnie nauczymy się wyrażać obiektywne opinie dotyczące polityki oraz problemów współczesnego świata, korzystając z materiałów źródłowych (tekstów, mediów, map).

Proponujemy kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym:

 • roczne (28 zajęć po 135min)
 • dwuletnie (łącznie 60 zajęć po 90minut)

Wiedza o społeczeństwie – co nas wyróżnia?

 • Praca nad wypowiedziami pisemnymi ze szczególnym uwzględnieniem ich poprawności merytorycznej.
 • Poruszanie bieżących zagadnień społecznych, prawnych i ustrojowych oraz politycznych, z poszanowaniem poglądów i opinii każdego uczestnika.
 • Dyskusje dotyczące problemów o znaczeniu międzynarodowym.
 • Nacisk na wskazywanie związków przyczynowo- skutkowych w polityce i gospodarce.
 • Forma zajęć aktywizująca każdego uczestnika, wspólne dyskusje, burze mózgów.
 • Duża liczba rozwiązanych arkuszy maturalnych, napisanych wypracowań.
 • Ćwiczenie najważniejszych umiejętności maturalnych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie i uzasadnianie swojego stanowiska na tematy dotyczące życia publicznego.
 • Uwagi prowadzącego dotyczące najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
 • Kameralne grupy (4-6 osób) dające 100% efektywności i zaangażowania każdemu uczestnikowi kursu.
 • Pełne wsparcie prowadzącego przez cały okres trwania kursu, bieżący kontakt i pomoc.
 • Motywujące prace domowe, dające możliwość powtórki omówionego materiału i ich analiza na kolejnej lekcji.
 • Szczególna uwaga na maturalny sposób oceniania zgodny z wymaganiami CKE.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.