Logopedia online

Terapia online logopedia

W Centrum Edukacyjnym Talentum prowadzimy skuteczną terapię logopedyczną online. Zapraszamy na profesjonalne zajęcia logopedyczne online w miłej i przyjaznej atmosferze. Celem terapii logopedycznej online jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, kształtowanie słuchu fonematycznego, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,
 • kształcenie umiejętności prawidłowego operowania głosem i oddechem,
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

Logopedia online dla dzieci

Proponujemy:

 • specjalistyczną diagnozę logopedyczną oraz indywidualne zaprogramowanie terapii dla każdego dziecka lub osoby dorosłej;
 • gimnastykę buzi i języka, która jest podstawą w kształtowaniu prawidłowej wymowy – dziecko może obejrzeć, jak wykonać ćwiczenia na ekranie komputera;
 • korekcję sygmatyzmu (seplenienia) – eliminowanie wad wymowy głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć dź); syczącego (s, z, c, dz) oraz szumiącego (sz, ż, cz, dż);
 • terapię rotacyzmu – nieprawidłowej wymowy głoski r;
 • terapię kappacyzmu i gammacyzmu (trudności w wymowie głosek k oraz g), a także terapię innych głosek, takich jak: f, w, p, b, t, d, n, l oraz samogłosek;
 • terapię mowy bezdźwięcznej;
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy;
 • terapię afazji u dzieci oraz osób dorosłych;
 • terapię niepłynności mówienia u dzieci i dorosłych;
 • ćwiczenia logopedyczne online przygotowujące do nauki czytania i pisania;
 • wspieranie mowy – ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej, orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała, rozwijanie funkcji poznawczych dziecka, poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności językowych, kształtowanie słuchu fonematycznego (umiejętności słuchowego rozróżniania głosek).

Logopedia przez internet

Zajęcia logopedyczne online rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu oraz diagnozy, pozwalającej specjaliście określić przyczynę zaburzeń i na tej podstawie opracować indywidualny program terapeutyczny, który będzie realizowany krok po kroku na kolejnych spotkaniach.

Logopeda na podstawie przeprowadzonej diagnozy może również skierować ucznia do innych specjalistów, których opinia o stanie zdrowia lub podjęte działania są potrzebne do wyeliminowania przyczyn nieprawidłowości, np. laryngologa, audiologa, foniatry, neurologa, ortodonty. Wszystkie powyższe kroki pozwalają na prowadzenie efektywnej i przemyślanej terapii logopedycznej online, której postępy będą przynosiły satysfakcję naszym uczniom.

Lekcje logopedyczne online opierają się na bliskiej współpracy z rodzicem/opiekunem, który czuwa nad systematycznym ćwiczeniu również poza zajęciami logopedycznymi online. Ćwiczenia logopedyczne online powinny być uzupełnieniem i kierunkiem również do pracy samodzielnej.

W Talentum prowadzone są również warsztaty logopedyczne online grupowe, które mają na celu zachowanie profilaktyki rozwoju mowy oraz możliwe są jednorazowe konsultacje logopedyczne online.

Zajęcia logopedyczne online

Czy możliwe jest skuteczne prowadzenie zajęć logopedycznych online? Zdecydowanie tak! Nie ma żadnych przeciwskazań, aby przy użyciu kamerki, mikrofonu i wsparciu rodzica prowadzić skuteczną terapię logopedyczną online. O efektywności zajęć logopedycznych online decydują przede wszystkim wysokie kompetencje prowadzącego oraz relacja, którą nawiązuje z uczniem. Logopedia online dla dzieci musi być przede wszystkim mile spędzonym czasem, tak, aby dziecko z przyjemnością “łączyło się” na spotkanie. Nasi terapeuci tworzą miłą atmosferę, nawiązując z dziećmi świetny kontakt, dzięki czemu zajęcia logopedyczne online przynoszą pożądane rezultaty.