Talentum Young Minds

Talentum Młode Umysły

Holistyczne podejście do dziecka

Jesteśmy przekonani o niepowtarzalnym potencjale każdego dziecka, skupiając się na rozwijaniu ich zdolności intelektualnych, społecznych i emocjonalnych.

Pełny Rozwój Dziecka

Przygotowujemy dzieci do samodzielnego i twórczego życia w dynamicznym społeczeństwie, dbając o harmonijny, zrównoważony rozwój ich umysłu i osobowości.

Naukowe Podstawy Edukacji

Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie rozwoju mózgu, wzmocnienia zmysłów, rozwijania inteligencji oraz kompetencji emocjonalnych dziecka.

Struktura Kursu - 9 tygodni

1. Odporność i Wytrwałość 

Dziecko radzi sobie z trudnościami.

Potrafi kontrolować nieprzyjemne emocje.

Wie, kiedy poprosić o wsparcie.

2. Inteligencja emocjonalna

Dziecko rozumie i zarządza emocjami.

Lepiej komunikuje się z rówieśnikami.

3. Uważność i Koncentracja – Mindfulness

Dziecko panuje nad impulsami.

Lepsze radzenie sobie ze stresem.

Poprawa pamięci i koncentracji.

4. Kreatywność i Innowacja

Dziecko rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie.

Lepiej komunikuje się z otoczeniem.

5. Samoświadomość i Wartościowanie

Dziecko czerpie naukę z doświadczeń.

Dbają o siebie i określają cele życiowe.

6. Relacje i Współpraca

Dziecko lepiej komunikuje się z innymi.

Nabiera umiejętności interpersonalnych.

7. Asertywność i Szacunek

Dziecko nie boi się wyrażać swojej opinii.

Świadome swojej wartości i granic.

8. Przedsiębiorczość

Potrafi dostrzegać i wykorzystywać okazje.

Dziecko uczy się sztuki oszczędności

9. Rozwiązywanie problemów i planowanie.

Dziecko rozwija umiejętność organizacji działań i planowania krok po kroku

Uczy się wyznaczania priorytetów oraz tworzenia strategii działania

  • Talentum Young Minds to 9 wakacyjnych spotkań, lekcja raz w tygodniu,

  • Łącznie 18 zajęć z zakresu kompetencji społecznych

  • każde spotkanie online jest przepełniona praktycznymi zadaniami w celu zwiększenia, zaangażowania i zbudowania motywacji u uczniów,

  • dla dzieci 7-10 lat – 60 min

  • młodzież  11 – 15 lat. 90 min (45 min, przerwa 5 min, 45 min)

PROPONOWANY TERMIN:

piątki 12.00-13.00 młodsza grupa, 13.30-15.05 starsza

Prowadząca: psycholog Ewelina Jamiołkowska


CENA: 60 zł/60 min i 90 zł/90 min