Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.  

 

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.  

 

 I. Kim jest Administrator danych? 

Administratorem danych jest Talentum.pl Marta Jakubczak; NIP: 7272685079; Regon: 386800419. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@talentum.pl lub telefonicznie: 690-088-454 

 

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?  

 

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

 

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp. 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administrator(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. 

   

     2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia). 

     3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń  

     4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).  

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

     5. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach). 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.  

Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej. 

 

      6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania                     danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych 

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. 

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami. 

 

      7. Zbierania danych wrażliwych. 

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 


     8. Rekrutacji. 

Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy, a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie przez Ciebie podanych – w oparciu o Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat(okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym aplikacja została pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

 

III. Komu możemy przekazać Twoje dane? 

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II. 

 

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, podwykonawcom, platformie do obsługi klientów, kurierom, urzędom pocztowym, prawnikowi 

 

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.  

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

IV. Jakie prawa Ci przysługują? 

W związku z RODO przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych, 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych, 
 • cofnięcia zgody;
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości. 

 

 

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO. 

 

VI. Polityka plików cookies 

 

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych; 
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; 
 • Google LLC; 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie. 

 

VII. Wtyczki społecznościowe 

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: facebook, instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych. 

 

 

WSPÓŁADMINISTROWANIE 
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Talentum.pl Marta Jakubczak NIP: 7272685079; REGON: 386800419; adres e-mail: kontakt@talentum.pl; telefon: 690-088-454,  Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie  

 

Informacje o statystykach strony. 

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.