Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Talentum.pl Marta Jakubczak z siedzibą w Pruszkowie, ul. Powstańców 7a/28 NIP: 7272685079  

Talentum.pl przetwarza dane osobowe: 

  1. W celu podjęcia na Twoje żądanie działań dotyczących zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas do zawarcia umowy; 
  2. W celu wykonania umowy, jeżeli zawrzesz ją z Talentum.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas związany z wykonywaniem umowy oraz ochroną roszczeń, jakie mogą z niej wynikać; 
  3. W celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji; 

W przypadku wymienionym w punkcie 3 przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wymienionym w tym punkcie. 

Masz prawo żądania od Talentum.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Talentum.pl 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w przypadku wymienionym w punkcie 1 uniemożliwi przygotowanie umowy, a w przypadku wymienionym w punkcie 3 uniemożliwi przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza.