Psycholog dziecięcy online

Zajęcia psychologiczne online są ukierunkowane na prawidłowy rozwój dzieci. Jeśli dziecko przejawia trudności w radzeniu sobie z emocjami, doświadcza trudności związanych z sytuacjami społecznymi, ma niepokojące zachowania lub inne trudności wychowawcze – może potrzebować kontaktu z psychologiem. Ważne jest, aby dziecko otrzymało odpowiednie wsparcie już od początku jego kariery szkolnej.

 

Psycholog może pomóc dostrzec zasoby dziecka. Jest to szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z dziećmi, które stwarzają trudności – zajęcia z psychologiem online mogą pomóc nam dostrzec, że oprócz tych trudności są też pozytywne rzeczy, które możemy wzmocnić.

Oprócz pomocy w przypadku problemów rozwojowych i trudności w kontaktach społecznych zajęcia psychologiczne online ułatwią dziecku przejście przez trudne życiowe doświadczenia.

  • Pomagamy zrozumieć siebie oraz swoje przeżycia emocjonalne.
  • Rozwijamy pewność siebie -pokazujemy jak walczyć z własnymi słabościami.
  • Doskonalimy kompetencje komunikatywne.
  • Rozwijamy umiejętności nawiązywania interakcji społecznych.
  • Rozwijamy Teorię Umysłu, myślenie przyczynowo-skutkowe, które są kluczowe w prawidłowym rozwoju emocjonalnym.
  • Modelujemy właściwe zachowania w sytuacjach społecznych.

Zajęcia z psychologiem to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest realizowana poprzez:

  • Trening Umiejętności Społecznych – TUS
  • Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
  • Indywidualne zajęcia z psychologiem

Zajęcia psychologiczne prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej – w tym przypadku liczba uczestników zajęć wynosi od dwóch do sześciu osób. Metody pracy są dobierane w sposób indywidualny, dopasowany do możliwości dzieci.

Zajęcia psychologiczne prowadzą doświadczeni psychologowie, posiadający odpowiednie kwalifikacje.