Psycholog dziecięcy online

Psycholog dziecięcy on line

Zajęcia psychologiczne online są ukierunkowane na prawidłowy rozwój dzieci. Jeśli dziecko przejawia trudności w radzeniu sobie z emocjami, doświadcza trudności związanych z sytuacjami społecznymi, ma niepokojące zachowania lub inne trudności wychowawcze – może potrzebować kontaktu z psychologiem. Ważne jest, aby dziecko otrzymało odpowiednią pomoc psychologa już od początku jego kariery szkolnej.

Psycholog może pomóc dostrzec zasoby dziecka. Jest to szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z dziećmi, które stwarzają trudności – zajęcia z psychologiem online mogą pomóc nam dostrzec, że oprócz tych trudności są też pozytywne rzeczy, które możemy wzmocnić.

Oprócz pomocy w przypadku problemów rozwojowych i trudności w kontaktach społecznych zajęcia psychologiczne online ułatwią dziecku przejście przez trudne życiowe doświadczenia.

Online pomoc psychologa- co robimy?

 • Pomagamy zrozumieć siebie oraz swoje przeżycia emocjonalne.
 • Rozwijamy pewność siebie -pokazujemy jak walczyć z własnymi słabościami.
 • Doskonalimy kompetencje komunikatywne.
 • Rozwijamy umiejętności nawiązywania interakcji społecznych.
 • Rozwijamy Teorię Umysłu, myślenie przyczynowo-skutkowe, które są kluczowe w prawidłowym rozwoju emocjonalnym.
 • Modelujemy właściwe zachowania w sytuacjach społecznych.
 • Diagnozujemy potencjalne możliwości ucznia
 • Analizujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz negatywne zachowania ucznia
 • Wdrażamy profilaktykę w celu zapobiegania pojawianiu się problemów
 • Doradzamy w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • Współpracujemy z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury, ośrodków diagnostycznych i pomocowych)

Zajęcia z psychologiem online to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest realizowana poprzez:

 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS
 • Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem

Psycholog dziecięcy w czasie spotkań online słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę oraz  badania psychologiczne (test, kwestionariusz), uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba , która zgłasza się do psychologa);

Zajęcia psychologiczne prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej – w tym przypadku liczba uczestników zajęć wynosi od dwóch do sześciu osób. Metody pracy są dobierane w sposób indywidualny, dopasowany do możliwości dzieci.

Zajęcia psychologiczne prowadzą doświadczeni psychologowie, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Psycholog dziecięcy porady online dla rodziców

Zapraszamy do nas nie tylko dzieci i młodzież ale również rodziców, którzy często borykają się z problemami wychowawczymi. Poprzez rozmowę z psychologiem pomożemy wypracować zasady, ćwiczenia i odpowiednie reakcje oraz postępowania z dziećmi. Rodzic również potrzebuje wsparcia w trudnych chwilach aby lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania. 

W czasie spotkań online z naszym psychologiem pomożemy Państwu stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka, przedyskutujemy problem i pomożemy stworzyć plan rozwiązania go. Wspieramy w problemach wychowawczych i rodzinnych.

Jeśli zauważycie Państwo, że dziecko ma trudności emocjonalne, problemy z nauką lub gdy Państwa dziecko doświadcza trudności w relacjach z innymi uczniami bądź nauczycielami niezbędna okazać może się porada z psychologiem dziecięcym online również dla Państwa.

Pomoc psychologa przez internet – czy jest skuteczna?

Zajęcia z psychologiem koncentrują się wokół wspólnej rozmowy oraz ćwiczeń i zabaw (Formy pracy są dostosowane do wieku uczestnika). Nie ma przeciwskazań aby wymienione formy pracy  obywały się  przez Internet. Wykorzystując nowoczesne technologie, z użyciem  kamerki oraz mikrofonu jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie odpowiednie warunki do działania. Dzieci wykonują odpowiednie czynności na komputerze lub na wydrukowanych wcześniej kartach pracy. Z naszego doświadczenia wynika, że pomoc psychologiczna online jest równie skuteczna co forma tradycyjnych spotkań. Daje również poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w początkowym etapie, dzieciom oraz młodzieży skrytej i zamkniętej na nowe relacje. Etap po etapie pozwalamy uczestnikowi zajęć otworzyć się. Dla niektórych osób psycholog dziecięcy online to jedyna możliwa forma kontaktu ze specjalistą, przed którym nierzadko młody człowiek czuje lęk, dlatego też zachęcamy do podjęcia próby spotkania z psychologiem online, gdyż najbardziej istotna w procesie pracy z psychologiem nie jest forma spotkania lecz wytworzenie odpowiedniej relacji oraz zaufania.