Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna online

 

Jeśli dziecko przejawia trudności w nauce, szczególnie w zakresie czytania, pisania i liczenia, w zachowaniu, brakuje mu motywacji do nauki – może potrzebować pomocy w formie terapii pedagogicznej.

Terapia pedagogiczna podejmowana jest po to, aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Kierowana jest do dzieci, które w wyniku różnych zaburzeń doświadczają wielu problemów podczas nauki szkolnej, m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, liczenia. Trudności szkolne często towarzyszą trudnościom wychowawczym, zaburzeniom aktywności, zaburzeniom emocjonalnym i zaburzeniom relacji społecznych. Celem terapii pedagogicznej jest więc stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz prawidłowy rozwój w sferze emocjonalno – społecznej.

 

Terapia pedagogiczna  to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest realizowana poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne, wspierające działania specjalistyczne.

 

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej – w tym przypadku liczba uczestników zajęć wynosi od dwóch do pięciu osób. Terapię pedagogiczną prowadzą nauczyciele, posiadający kwalifikacje do realizacji do tej formy terapii.

 

Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka. Niepowodzenia w nauce już na tym etapie mogą spowodować spadek motywacji do nauki, obniżenie poczucia własnej wartości, a tym samych zaburzenia w sferze emocjonalno – społecznej. Brak osiągnięć w nauce często wiąże się z trudnościami w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. Dlatego nauka czytania i pisania oraz rozwijanie sprawności matematycznych wchodzą w zakres zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a są realizowane poprzez:

– usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych,
– usprawnianie funkcji językowych,
– usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi,
– relaksacja.

 

W Centrum Edukacyjnym Talentum zapewniamy rzetelną i efektywną terapię pedagogiczną online.
Praca z każdym uczniem poprzedzona jest indywidualną diagnozą, która stanowi punkt wyjścia do dalszych oddziaływań terapeutycznych, zawartych w indywidualnym programie terapii.

 

Wieloletnie doświadczenie prowadzącej w terapii pedagogicznej – w tym także terapii pedagogicznej online, bogaty warsztat pracy oraz empatia pozwalają na osiąganie wymiernych efektów w pracy z uczniami.  Indywidualne podejście do każdego dziecka, ciągłe poszukiwanie nowych form i metod pracy to nasz sposób na sukces w pracy z dzieckiem. W pracy stawiamy także na życzliwy kontakt z dzieckiem oraz stałą współpracę z rodzicami i opiekunami.

 

Zapraszamy do współpracy