Trening Umiejętności Społecznych online – TUS kurs online dla dzieci i młodzieży

Zajęcia z TUS prowadzone są online przez specjalistów i kierujemy je do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz średniej.

Umiejętność współżycia w grupie i w zespole z innymi ludźmi, z ogółem społeczeństwa, to ważna rzecz i ważna cecha w życiu każdego człowieka, zarówno młodego jak i dorosłego.

Nabywaniu takich umiejętności społecznych służy właśnie trening umiejętności społecznych.

Poprzez uczestnictwo w TUS online dziecko zdobywa umiejętność nabywania bezpiecznych relacji międzyludzkich, uczy się rozwiązywania konfliktów, rozwija akceptowane w społeczeństwie zachowania, jak również uczy się regulowania swoich emocji.

TUS online ma też na celu nauczenie jak należy reagować na swoje emocje, jak współpracować z ludźmi w grupie i w pojedynczych kontaktach oraz jak komunikować się w społeczeństwie.

Trening umiejętności społecznych (TUS) – Na czym polega TUS?

W bezpiecznych warunkach, pod okiem specjalisty, dzieci i młodzież poznają sposoby i doświadczają tego jak prawidłowo funkcjonuje się w grupie rówieśniczej. Uczą się jak zadbać o swoje potrzeby i nabywają szacunku do innych, postrzegając ich ze swojej perspektywy.

Trening umiejętności społecznych (TUS) – Cele zajęć

Poprzez udział w TUS online następuje również samorozwój i zwiększa się świadomość.

Uczestnicy uczą się oswajać swoje emocje takie jak:

 • złość
 • smutek
 • lęk
 • rozczarowanie

TUS to trening grupowy podczas którego, modelowane są zachowania.

TUS online – Do kogo skierowany jest program?

Trening umiejętności społecznych (TUS) przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami takimi jak:

 • Zespół Aspergera
 • Autyzm
 • ADHD
 • Zespół Williamsa
 • Zespół Downa
 • Dzieci wyjątkowo wycofanych i nieśmiałych, które bardzo trudno nawiązują kontakty rówieśnicze.

Jak wyglądają zajęcia z TUS? Czego uczy TUS?

Terapia TUS online prowadzona jest w małych grupach max 6 osobowych, podczas której trener uczy modeluje prawidłowe zachowania uczestników w różnych sytuacjach życiowych i społecznych np.:

 • zawieranie znajomości
 • komunikacja
 • rozróżnianie emocji
 • słuchanie
 • zadawanie pytań

W czasie treningu tworzy się atmosfera zrozumienia i akceptacji.

Jeśli dziecko budzi Wasze obawy i niepokój bo ma kłopoty w:

 • nawiązywaniu kontaktów społecznych i rówieśniczych
 • nie bierze udziału w zabawach z innymi dziećmi stojąc z boku
 • nie jest aktywne na lekcjach, choć zna odpowiedzi
 • z trudnością porozumiewa się z rówieśnikami, czując przy tym lęk
 • z lękiem idzie np. na spotkanie urodzinowe do kolegi
 • niechętnie rozmawia z rówieśnikami
 • nie sygnalizuje swoich potrzeb i oczekiwań, gdy mu się coś nie podoba lub czegoś nie chce
 • ma niska samoocenę
 • nie wierzy w siebie, powtarzając, że nie da rady, albo nic mu się nie uda.
 • wpada w złość, gdy czegoś mu się odmawia, lub zmienia wcześniejsze plany.

Zapraszamy na zajęcia TUS online!

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Długość jednego spotkania zależy od wieku lub/i poziomu funkcjonowania uczestników. Decyzję należy podjąć każdorazowo uwzględniając różnego rodzaju czynnik. Proponujemy następujące ramy czasowe jednego spotkania:

 • 45 – w przypadku dzieci młodszych,
 • 60 – w przypadku dzieci starszych oraz młodzieży

Metody i narzędzia pracy TUS

 • Karty pracy
 • Rysunki
 • Dialogi
 • Gry i zabawy
 • Bajki terapeutyczne
 • Scenki
 • Praca ze zdjęciami i obrazkami
 • Praca z tekstem
 • Modelowanie
 • Zabawy sensoryczne

Stała współpraca z rodzicami/opiekunami stanowi niezbędny element skuteczności terapii.

Życzliwy kontakt terapeuty oraz zainteresowanie rodziców/opiekunów postępami jakie robią ich Dzieci skutkować może dobrymi efektami wspólnych działań.

 

CENA ZAJĘĆ:

45 zł/ 45 min

60 zł/ 60 min