Ania – chemia

Egzaminator maturalny z chemii, doktor nauk chemicznych i pasjonatka w swojej dziedzinie. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Chemii. Podczas studiów doktoranckich uzyskała Wyróżnienie Rektora Uczelni za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej. Licznie uczestniczyła w konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych, gdzie prezentowała wyniki swojej pracy badawczej. Od kilku lat pracuje w Liceum Ogólnokształcącym, przygotowując uczniów do matury rozszerzonej, konkursów oraz olimpiad (często z dużymi sukcesami). Swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęła już jako studentka. Organizatorka Powiatowego Konkursu Chemicznego dla uczniów SP. W swojej pracy z uczniami wykorzystuje nowoczesne technologie, pokazując jak bardzo ciekawa i prosta może być chemia.
Prywatnie sympatyczna, zawsze uśmiechnięta osoba, pełna energii. Jej największą pasją poza nauczaniem jest gra na pianinie i joga. W wolnej chwili lubi dobrą książkę, film i rysunek. Umysł ścisły, dusza artystki.