Zajęcia rewalidacyjne online w Talentum

kursy maturalne chemia, przygotowanie do matury z chemii, kurs maturalny chemia

Kursy maturalne online

Centrum Edukacyjne Talentum organizuje zdalne kursy dla maturzystów chcących rzetelnie przygotować się do egzaminów. Zajęcia online przeprowadzają nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, doceniani i chwaleni przez swoich uczniów za profesjonalizm. Zapraszamy do zapisania się na kurs maturalny online wszystkie osoby pragnące powtórzyć zagadnienia pod okiem wykwalifikowanego pedagoga. Dzięki nam przyswoją materiał potrzebny do zdania egzaminu, uzyskując szanse nie tylko na otrzymanie świadectwa dojrzałości, lecz również na zdobycie miejsca w wymarzonej uczelni.

Solidne przygotowanie do matury online

Proponowane przez nas kursy maturalne online obejmują poziom podstawowy oraz rozszerzony z języka polskiego i matematyki, natomiast przedmioty takie jak biologia, chemia, fizyka, geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie obejmuje program rozszerzony.

Podczas zdalnych zajęć wykorzystujemy komunikator internetowy połączony z e-dziennikiem. W trakcie lekcji nauczyciel przez cały czas pozostaje widoczny dla uczestników kursu. Przedstawia im opracowane wcześniej prezentacje, nanosi zapiski na szkolnej tablicy, a także udostępnia uczniom niezbędne materiały. Chętni mogą się z nim skontaktować mailowo w celu przesłania czy oceny prac oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Kurs maturalny online – przebieg

Każda z przeprowadzanych u nas lekcji składa się z dwóch części. Podczas pierwszej, teoretycznej, nauczyciel objaśnia nowe tematy, następnie przechodzi do drugiej części, praktycznej. W zależności od przedmiotu, którego dotyczy, jest przeznaczona na rozwiązywanie zadań albo omawianie problemów. To czas na wspólną analizę arkuszy maturalnych, a także szybka powtórka wszystkich lektur. Analizujemy też „pewniaki maturalne” i podpowiadamy, jak się na nich nie naciąć. Każde spotkanie rozpoczyna się tzw. magiczną 10, czyli krótką powtórką przerobionego już materiału, która ugruntowuje wiedzę i ułatwia zapamiętywanie. Na kursie przedstawiamy też techniki skutecznego zapamiętywania, a także wiele przydatnych life hack’ów, które ułatwią pisanie egzaminów.

Wiedza, umiejętności oraz predyspozycje zawodowe członków kadry Talentum pozwalają na przygotowanie do matury poprzez zajęcia online nawet uczniów mających duże zaległości w materiale. Na naszych kursach gramatyka, czy skomplikowane zadanie są proste i przyjemne.

Rzetelne kursy maturalne online

Organizujemy kursy jednoroczne, przyspieszone oraz dwuletnie. Pierwsza opcja to lekcje odbywające się od września lub października do kwietnia, z możliwością dołączenia do już istniejących zdalnych klas. Przyspieszone przygotowanie do matury online to propozycja dla uczniów, którzy nie skorzystali z pełnego kursu (nie zapisali się w październiku), ale chcą go przejść w ostatnim przedmaturalnym okresie (np. w czasie ferii zimowych). Harmonogram ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem. Kurs dwuletni kierujemy do osób, dla których pogłębienie wiedzy ma olbrzymie znaczenie, ponieważ pomoże im zdobyć legitymację studenta wymarzonego kierunku.

Zachęcamy do zapisów na nasze kursy. Zapewniamy, że pod opieką pedagogów z Talentum maturzyści z łatwością opanują materiał do egzaminu.

kurs maturalny online, kursy maturalne online

Kurs maturalny online 

Zapraszamy na kursy przygotowujące do matury online z następujących przedmiotów:  
 • Język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • Matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • Biologia (poziom rozszerzony)
 • Chemia (poziom rozszerzony)
 • Fizyka (poziom rozszerzony)
 • Geografia (poziom rozszerzony)
 • Historia (poziom rozszerzony)
 • WOS (poziom rozszerzony) 
 • Język angielski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Nasze zajęcia prowadzone są poprzez komunikator internetowy połączony z e-dziennikiem. Nauczyciel jest widoczny dla uczniów, udostępnia prezentacje, materiały oraz tablicę, na której może pisać tak jak w szkole. Pozostaje w stałym kontakcie e-mailowym (wymiana i ocena prac). Każde zajęcia składają się z krótkiej części teoretycznej oraz dłuższej praktycznej, podczas której pracujemy z zadaniami i arkuszami maturalnymi.   Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, którym dojazd na kursy stacjonarne zajmuje dużo czasu. 

Nasza oferta obejmuje: 

 • 84 godzin kursu (3 godziny tygodniowo) dla zakresu rozszerzonego i 50 godzin dla zakresu podstawowego (2 godziny tygodniowo),
 • dostęp do e-dziennika i komunikatora,
 • zajęcia w małych grupach (już od 4-5 osób),
 • nowoczesne metody nauczania,
 • krótkie sprawdziany pozwalające ocenić postępy w nauce,
 • profesjonalną opiekę doświadczonych nauczycieli,
 • możliwość płatności w ratach,
 • wszystkie materiały w cenie,
 • 5% zniżki na drugi i kolejny kurs.

Dla klas 2 

Uczniów klas 2 zapraszamy na kursy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym rozłożone na dwa lata nauki. Taki cykl pozwala na dokładniejsze omówienie materiału oraz rozwiązanie większej ilości zadan. Zajęcia trwają 2 godziny tygodniowo (70 godzin kursu w pierwszym roku oraz 60 godzin w kolejnym).    Nasze spotkania online prowadzone są poprzez komunikator internetowy połączony z e-dziennikiem. Nauczyciel jest widoczny dla uczniów, udostępnia prezentacje, materiały oraz tablicę, na której może pisać tak jak w szkole. Pozostaje w stałym kontakcie e-mailowym (wymiana i ocena prac). Każde zajęcia składają się z krótkiej części teoretycznej oraz dłuższej praktycznej, podczas której pracujemy z zadaniami i arkuszami maturalnymi.   Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, którym dojazd na kursy stacjonarne zajmuje dużo czasu.  

 

Nasza oferta obejmuje: 

 • Łącznie 130 godzin kursu w ciągu dwóch lat (2 godziny tygodniowo) dla zakresu rozszerzonego z dowolnego przedmiotu (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, chemia, geografia, historia, WOS, fizyka, języki),
 • dostęp do e-dziennika i komunikatora,
 • zajęcia w małych grupach (już od 4-5 osób),
 • nowoczesne metody nauczania,
 • krótkie sprawdziany pozwalające ocenić postępy w nauce,
 • profesjonalną opiekę doświadczonych nauczycieli,
 • możliwość płatności w ratach,
 • wszystkie materiały w cenie,
 • 5% zniżki na drugi i kolejny kurs. 

Co to jest rewalidacja?

Rewalidacja to proces edukacyjno-terapeutyczny, który ma na celu maksymalizowanie potencjału osoby ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi poprzez optymalizację jej funkcji niezaburzonych oraz usprawnianie tych, które wymagają szczególnego wsparcia. Pochodzące z łaciny słowa “re” (znów) i “validus” (mocny) podkreślają dążenie do wzmocnienia i odzyskania przez ucznia maksymalnej samodzielności i funkcjonalności w życiu codziennym.

Rewalidacja polega na specjalistycznym działaniu o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym, realizowane w ramach kształcenia specjalnego. Proces ten skierowany jest do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmuje szeroki wachlarz działań, które mają na celu nie tylko edukację, ale także korekcję, kompensację oraz stymulację rozwoju w różnych obszarach.

 

Zajęcia rewalidacyjne w Talentum są innowacyjną propozycją dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza oferta jest skierowana do tych, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia w rozwoju swoich funkcji psychicznych i fizycznych. Przez rewalidację rozumiemy proces optymalizacji zdolności, które nie są zaburzone, oraz intensywne wspieranie tych, które wymagają specjalnej uwagi i pracy.

Na co pomaga rewalidacja?

Rewalidacja pomaga w:

 • Rozwijaniu i wzmacnianiu funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja czy rozumienie przyczynowo-skutkowe.

 • Usprawnianiu funkcji sensomotorycznych oraz motorycznych, co przyczynia się do lepszej koordynacji i kontroli ruchowej.

 • Poprawie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza u osób z zaburzeniami mowy czy słuchu.

 • Rozwoju kompetencji społecznych, szczególnie ważnych w integracji społecznej osób z autyzmem czy innymi specyficznymi trudnościami.

Kto potrzebuje rewalidacji?

Rewalidacja jest niezbędna dla dzieci i młodzieży, które ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne wymagają odpowiednio dostosowanych metod nauczania i wsparcia terapeutycznego. Dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną (niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący), ruchową, jak i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Korzyści z rewalidacji

Rewalidacja przynosi szereg korzyści. Część z nich to:

 • Poprawa samodzielności: Przez rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania, rewalidacja zwiększa poziom niezależności uczniów.

 • Lepsze wyniki w nauce: Specjalistyczne podejście pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy i umiejętności, dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia.

 • Wzrost pewności siebie: Uczniowie, dzięki osiągnięciom w obszarach, gdzie wcześniej doświadczali trudności, zyskują na pewności siebie i motywacji do dalszego rozwoju.

 • Integracja społeczna: Dzięki rozwijaniu umiejętności społecznych uczniowie lepiej adaptują się w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Rewalidacja w Talentum to gwarancja kompleksowego wsparcia, które odpowiada na specyficzne potrzeby każdego ucznia, umożliwiając mu pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Nasza Oferta: Zajęcia rewalidacyjne online w Talentum

Wybierając zajęcia rewalidacyjne w Talentum, decydujesz się na wspieranie rozwoju swojego dziecka w otoczeniu, które stawia na najwyższe standardy edukacyjne i terapeutyczne. Nasze kompleksowe podejście, które łączy zaawansowane metody nauczania z indywidualnym podejściem do każdego ucznia, gwarantuje, że każde dziecko otrzyma wsparcie dostosowane do swoich unikalnych potrzeb. W Talentum wierzymy, że każde dziecko zasługuje na szansę rozwijania swoich mocnych stron oraz przezwyciężania trudności, co jest możliwe dzięki naszym dedykowanym specjalistom i innowacyjnym rozwiązaniom edukacyjnym.

Zajęcia rewalidacyjne w Talentum to:

1.Specjalistyczna kadra:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów specjalnych, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. Nasi specjaliści stosują indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb każdego ucznia, co gwarantuje maksymalizację efektów edukacyjnych.

2. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny:

Każde dziecko jest inne, dlatego w Talentum każdy uczestnik zajęć rewalidacyjnych otrzymuje indywidualnie opracowany program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten jest regularnie aktualizowany i dostosowywany w zależności od postępów oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

3. Zajęcia Online:

Oferujemy zajęcia rewalidacyjne w formie online. Zajęcia online zapewniają elastyczność i dostępność bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, co jest szczególnie ważne dla rodzin mieszkających poza dużymi aglomeracjami.

4. Współpraca z rodzicami:

W Talentum duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Wierzymy, że zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny i terapeutyczny jest kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników. Regularnie informujemy rodziców o postępach ich dzieci i wspólnie omawiamy kolejne kroki w edukacji.

5. Zajęcia wspierające rozwój osobisty:

Zajęcia rewalidacyjne w Talentum nie ograniczają się tylko do pracy nad deficytami. Stawiamy również na rozwój osobisty, emocjonalny i społeczny uczniów. Przez różnorodne aktywności edukacyjne i terapeutyczne pomagamy dzieciom budować pewność siebie i umiejętności społeczne.

Dlaczego warto wybrać Talentum?

 • Dostęp do Najnowszych Metod Nauczania:Wykorzystujemy nowoczesne metody edukacyjne, które są efektywne w nauce i terapii.

 • Profesjonalizm i Doświadczenie: Nasi pedagodzy specjalni to doświadczeni fachowcy, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje.

 • Skuteczność i Zaangażowanie: Zobowiązujemy się do świadczenia usług na najwyższym poziomie, co potwierdzają wyniki naszych uczniów.

 • Komfort i Bezpieczeństwo: Oferujemy bezpieczne środowisko dla rozwoju dzieci, zarówno podczas zajęć online, jak i stacjonarnych.

Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności w Talentum, gdzie każde dziecko znajdzie przestrzeń do wzrostu, nauki i rozwijania swojego pełnego potencjału. Niezależnie od wyzwań, które stoją przed naszymi uczniami, jesteśmy tu, aby zapewnić im wszystkie narzędzia i wsparcie potrzebne do odnoszenia sukcesów zarówno w szkole, jak i poza nią. Wybierz Talentum i zobacz, jak możemy pomóc Twojemu dziecku osiągnąć nie tylko cele edukacyjne, ale także zbudować solidne fundamenty na przyszłość.