Nauka języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

Kurs języka polskiego jako obcego dla dzieci

Przyjazd do obcego kraju jest niesamowitą przygodą, ale też ogromnym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się także dzieci. Wiąże się z wieloma niewiadomymi – szkoła, koledzy, dom, wszystko dla dziecka jest nowe, a więc nieznane. Dzieci zadają sobie mnóstwo pytań związanych chociażby z pójściem do nowej szkoły: Jak tam będzie? Czy znajdę przyjaciół? Czy będą dla mnie mili i czy mnie przyjmą i polubią? Jak będą wyglądać lekcje? Czy sobie poradzę? I wreszcie…. czy będę rozumiał co do mnie mówią? Czy będę potrafił odpowiedzieć na pytania, które zadadzą mi nauczyciele i koledzy z klasy?

Dziecko przybywające do nowego kraju zwykle doświadcza zjawiska nazywanego szokiem kulturowym. Jest on wynikiem spotkania z nieznaną kulturą. Zmiana miejsca pobytu zazwyczaj wywołuje wiele trudnych emocji. Każdy członek rodziny może w inny sposób przeżywać utratę poczucia bezpieczeństwa, obawę przed nowym, potrzebę odnalezienia się w nieznanym miejscu. Jest to zjawisko naturalne, jednakże poprzez udzielenie dziecku wsparcia oraz współpracę z rodziną można pomóc wszystkim w łagodniejszym przejściu przez proces adaptacji.

W trosce o dzieci emigrujące z rodzicami do naszego kraju stworzyliśmy kurs języka polskiego dla dzieci obcokrajowców. Zakłada on naukę języka polskiego, która nastawiona jest na kształtowanie wszystkich sprawności językowych. Celem kursu dla dzieci jest oswojenie ich z nowymi sytuacjami, jakie stoją przed nimi w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, podniesienie ich pewności siebie, wiary we własne siły poprzez wszechstronny rozwój umiejętności językowych. Dobra znajomość języka polskiego ułatwi im bowiem adaptację w nowym środowisku, a także polepszy sam proces edukacyjny w szkole. Nauka języka polskiego dzieci obcokrajowców to inwestycja w ich przyszłość. Języka polskiego uczymy gównie pod kątem przydatności w życiu codziennym, aby uczniowie jak najszybciej zauważyli korzyści płynące z jego opanowania.

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci odbywają się u nas indywidualnie lub w niewielkich grupach (4-6 osób). Proponowana przez nas długość zajęć to 45 minut dla młodszych dzieci (6-7 lat) oraz 60 minut dla dzieci starszych.  Istnieje również możliwość przeprowadzenia 30 minutowych spotkań.

Cena za 45 min:                Cena za 60 min:

Indywidualnie: 70 zł                        Indywidualne: 95 zł

2 osoby: 50 zł/os.                            2 osoby: 65 zł/os

3 osoby: 38 zł/os                             3 osoby: 50 zł/os

4-6 osób 30 zł/os                            4-6 osób: 40 zł/os

język polski dla dzieci obcokrajowców
język polski dla dzieci obcokrajowców