Kurs maturalny z Geografii

geografia matura online, kurs maturalny geografia online

Kurs maturalny z geografii

Kursy maturalne z geografii skierowane są do przyszłych studentów takich kierunków jak geologia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ale także polityka społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne czy komunikacja wizerunkowa. Geografia jest najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na maturze rozszerzonej dlatego warto powtórzyć i usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę, a także wypracować nowe umiejętności złożone, takie jak analiza współzależności elementów i procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych w przestrzeni geograficznej.

Proponujemy kursy maturalne z geografii na poziomie rozszerzonym:

 • roczne (28 zajęć po 135min)
 • dwuletnie (łącznie 60 zajęć po 90minut)

Geografia – co nas wyróżnia?

 • Praca w kameralnych grupach (4-6 osób) dająca maksymalną skuteczność i możliwość skupienia na każdym uczniu.
 • Autorski program nauczania modyfikowany na potrzeby grupy.
 • Nowoczesne formy pracy, łączące część wykładową z praktyczną, angażujące uczniów podczas całej lekcji.
 • Praca nad interpretacją treści materiałów źródłowych takich jak: wykresy, tabele i mapy.
 • Nacisk na zadania obliczeniowe i praktyczne wykorzystanie umiejętności matematycznych w zagadnieniach geograficznych.
 • Praca z arkuszami maturalnymi i analiza sposobu ich oceny ze szczególnym zwróceniem uwagi na czasowniki operacyjne w poleceniach.
 • Praca nad czytaniem ze zrozumieniem oraz formułowaniem zwięzłych odpowiedzi, uwzględniających prawidłowe stosowanie terminologii geograficznej.
 • Wsparcie prowadzącego w czasie trwania kursu.
 • Maksymalna liczba rozwiązanych zadań i arkuszy maturalnych.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy o świecie.
 • Zajęcia, które stają się fascynującą podróżą po najpiękniejszych zakątkach świata, ukazujące niezwykłą różnorodność naszej planety zarówno wizualną, jak i kulturową.
 • Podążanie za zainteresowaniami ucznia i dawanie mu możliwości rozwoju w określonym kierunku.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Prowadzimy ten kurs już tylko