Kursy maturalne fizyka

fizyka matura przygotowanie, nauka fizyki do matury rozszerzonej

Kurs maturalny z fizyki

Kursy maturalne z fizyki skierowane są do uczniów pragnących kontynuować swoją edukację na kierunkach ścisłych i uczelniach technicznych. Na zajęciach omawiane są wszystkie zagadnienia z obowiązującej podstawy programowej, w tym: kinematyka, dynamika, ruch drgający, praca, moc, energia, oddziaływanie grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne, prąd stały i zmienny, termodynamika, optyka, falowe i korpuskularne właściwości światła, fizyka współczesna, przemiany jądrowe, bryła sztywna, hydrostatyka, fizyczne podstawy współczesnej techniki i astronomia.

Przeprowadzamy test wstępny, umożliwiający weryfikację wiedzy oraz umiejętności uczniów w celu odpowiedniego skomponowania grupy.

Proponujemy kursy maturalne z fizyki na poziomie rozszerzonym:

 • roczne (28 zajęć po 135min)
 • dwuletnie (łącznie 60 zajęć po 90minut)

Możliwość organizacji kursu dla uczniów młodszych klas, jeśli uzbiera się odpowiednia grupa.

Fizyka – co nas wyróżnia?

 • Autorski program nauczania, dostosowywany do możliwości grupy i uwzględniający poziom startowy uczniów.
 • Małe grupy (4-6 osób), dające możliwość skupienia na każdym uczniu.
 • Praca na tabletach graficznych w czasie rzeczywistym, na tablicy interaktywnej.
 • Rozwiązywanie zadań i analiza arkuszy maturalnych.
 • Skupienie na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej.
 • Rozwijanie krytycznego myślenia, wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych.
 • Rozszerzanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów podążających za nowoczesną technologią.
 • Stałe wsparcie i cierpliwość prowadzącego, który „zaraża” swoją pasją do wykładanego przedmiotu.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Prowadzimy ten kurs już tylko