Opis obrazka po angielsku – przydatne zwroty i wskazówki!

     Opisywanie obrazków po angielsku jest nie tylko częstym zadaniem na egzaminach, takich jak matura z angielskiego, ale także umiejętnością przydatną w codziennym życiu. Aby skutecznie opisać obrazek, należy znać pewne kluczowe zwroty oraz strukturę, którą można zastosować do stworzenia przejrzystego i spójnego opisu. W tym artykule przedstawiamy praktyczne porady, jak opisać obrazek po angielsku, jakie zwroty mogą się przydać oraz jak zorganizować wypowiedź, aby była logiczna i zrozumiała.

Główne zasady opisywania ilustracji po angielsku:

Zacznij od ogólnego zarysu sceny, a następnie przejdź do szczegółów. Taki porządek zapewni logiczność i uporządkowanie opisu.

Elementy, które powinny znaleźć się w opisie:

• Ogół: Określenie rodzaju ilustracji i ogólne opisanie tego, co widzimy.
• Osoby i przedmioty: Opisanie osób, ich wyglądu, ubioru, a także obiektów i ich umiejscowienia.
• Sytuacja: Wyjaśnienie, co się dzieje na obrazku, jakie czynności wykonują osoby.
• Uczucia i emocje: Próba interpretacji emocji osób przedstawionych na ilustracji.
• Dodatkowe informacje: Określenie pory dnia, pory roku, czy wnioski odnoszące się do opisywanej sceny.

Czas, którego należy użyć:

Głównie Present Continuous do opisu czynności odbywających się w momencie obserwacji i Present Simple do opisu stałych faktów.

Zwroty do opisu obrazka po angielsku:

Opis obrazka po angielsku wymaga zastosowania precyzyjnego języka oraz struktury, która pomoże w organizacji wypowiedzi. Poniżej znajdziesz przydatne zwroty i wyrażenia, które mogą być użyte podczas opisywania obrazka, wraz z ich tłumaczeniami oraz przykłady opisów, które różnią się od prezentowanych w przykładach:

1. Wstępne określenie obrazka:
“This image depicts…” – „Ten obraz przedstawia…”
“We’re looking at a scene of…” – „Oglądamy scenę…”
“The picture in question…” – „Omawiany obrazek…”

2.Określenie miejsca i ustawienia:
“In the foreground/background…” – „Na pierwszym/drugim planie…”
“At the top/bottom of the picture…” – „Na górze/dole obrazka…”
“In the center of the image…” – „W centrum obrazu…”

3. Umiejscowienie obiektów:
“In the foreground/background, there is…” – “Na pierwszym/drugim planie jest…”
“At the top/bottom of the picture…” – “Na górze/na dole obrazka…”
“In the middle/center of the image…” – “W środku/centrum obrazu…”

4. Opis osób:
“The person/people in the picture are…” – “Osoba/osoby na obrazku są…”
“He/She appears to be…” – “On/Ona wydaje się być…”
“There is a group of people who are…” – „Jest grupa ludzi, którzy są…”
“The person on the left/right seems to be…” – „Osoba po lewej/prawej wydaje się być…”
“They are engaged in…” – „Są zaangażowani w…”
“It looks as if…” – “Wygląda jakby…”
“I assume that…” – “Przypuszczam, że…”
“It seems that…” – “Wydaje się, że…”
“They seem to be…” – “Oni wydają się być…”
“The expressions on their faces suggest…” – „Wyrazy ich twarzy sugerują…”
“They appear to be feeling…” – „Wyglądają na… (uczucie)…”
“The atmosphere seems to be…” – „Atmosfera wydaje się być…”

5. Opis tła i otoczenia:
“The setting is characterized by…” – „Sceneria charakteryzuje się…”
“In the distance, one can notice…” – „W oddali można zauważyć…”
“Surrounding the subjects are…” – „Otoczenie postaci stanowią…”

6. Kończenie opisu i własne refleksje:
“In conclusion…” – “Podsumowując…”
“To sum up…” – “Reasumując…”
“This picture reminds me of…” – „Ten obraz przypomina mi o…”
“It evokes a feeling of…” – „Wzbudza uczucie…”
“In conclusion, this image is a clear representation of…” – „Podsumowując, ten obraz jest wyraźnym przedstawieniem…”

Przykłady opisu obrazka:

Przykład 1:
“In the image, we observe a tranquil street scene. There’s a young couple walking their dog on the left-hand side, suggesting a peaceful afternoon outing. They are casually dressed, which implies a sense of relaxation and leisure. The architecture lining the street has a quaint, old-fashioned look, possibly indicating a historic district. The sky is clear, and the sun casts gentle shadows, hinting that it’s either late morning or early afternoon. The couple seems to be in a cheerful conversation, enjoying the beautiful day.”

Przykład 2:

“This photograph captures a bustling city park. In the center, a group of children is playing soccer, their dynamic movement creating a vibrant atmosphere. Around them, various people are engaged in different activities – some are jogging, others are sitting on benches, absorbed in their books. The diversity of activities suggests a well-used public space, likely in the heart of a city. The abundance of greenery and flowers in bloom indicates it’s probably springtime. The overall mood of the park is energetic and happy, with people making the most of their time outdoors.”

Przykład 3:
“The image illustrates a family gathering at a dining table. In the middle, there’s a table laid with dishes that suggest a festive meal might be about to take place. On the left side, a young boy is laughing, holding a spoon, seemingly eager to start eating. His excitement is palpable. Next to him, a woman who I presume to be his mother, is smiling warmly, serving food. The scene is framed by a brightly lit room with decorations that indicate the holiday season.”

Przykład 4:
“We can observe a scene set in a bustling city street. At the forefront, a young woman with a backpack is walking her dog, a golden retriever, which is looking curiously at the pigeons pecking at the ground. To the right, a street artist is painting a colorful mural, and passersby are stopping to watch his progress. The vibe of the street is dynamic and vibrant, with the background showing the blur of people and traffic, highlighting the city’s fast pace.”

kurs maturalny geografia online

     Używając tych zwrotów i struktury opisu, będziesz w stanie stworzyć przemyślane i pełne opisy obrazków po angielsku, które nie tylko zaimponują na egzaminach, ale też pozwolą lepiej wyrażać się w języku angielskim na co dzień. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc korzystaj z każdej okazji do opisywania obrazków!


     Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia w przygotowaniach do matury z języka angielskiego, zapraszamy na korepetycje i kursy w Talentum. Oferujemy indywidualne podejście i dostosowanie materiału do Twoich potrzeb, co zapewni solidne fundamenty do skutecznego zdania egzaminu. Nasz doświadczony zespół lektorów pomoże Ci w osiągnięciu biegłości w opisywaniu obrazków, rozwijaniu umiejętności mówienia i pisania oraz w wielu innych kompetencjach językowych. Dołącz do nas i przekonaj się, jak efektywnie i przyjemnie możesz przygotować się do matury z angielskiego w Talentum.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *