Ewa- język polski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UAM w Poznaniu), nauczycielka dyplomowana, polonistka, logopedka, znawczyni wiedzy o kulturze, czynna egzaminatorka OKE (egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego), współautorka projektów unijnych, autorka publikacji naukowych i recenzentka książek. Nagradzana za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (Nagroda Kuratora Oświaty, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej). Obecnie pracuje jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i liceum oraz wykładowczyni akademicka. Nominowana przez swoich uczniów do tytułu „Supernauczyciel” i „Najbardziej życzliwy nauczyciel”. Tutorka i opiekunka wielu finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Kreatywna, pełna pasji i energii. W edukacji stawia przede wszystkim na relacje. Uważa, że lekcja musi być fascynującą podróżą, której celem jest rozwijanie ciekawości, refleksyjności i kreatywności ucznia, a nauczyciel ma być towarzyszem każdej przygody edukacyjnej i uczyć zdumienia otaczającą rzeczywistością.

Zainteresowania: korespondencja sztuk, a zwłaszcza literacko-plastyczne filiacje;
zasady integracji estetycznej w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej; nowe technologie w edukacji;
literatura współczesna.