Jolanta- historia, wos

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Od dwudziestu lat nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz logopeda. Obecnie uczy w liceum ogólnokształcącym oraz w szkole  podstawowej, od wielu lat współpracuje ze szkołami dla dorosłych we Wrocławiu. Od 2005 roku jest czynnym egzaminatorem maturalnym z historii i wos. . Chciałaby aby młodzi ludzie byli świadomymi obywatelami, żeby krytycznie obserwowali rzeczywistość i żeby polubili historię.  Jest pasjonatką edukacji globalnej, europejskiej oraz prawno człowieczej. W tym obszarze współpracuje z wieloma instytucjami takimi jak Amnesty International. Prowadzi projekty m.in Silence Hate (zmiana języka może zmienić świat). Wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego. Prywatnie najchętniej odpoczywa w Bieszczadach i czyta kobiece kryminały.